جلسه هماهنگی دبیران انجمن ها و کانون های دانشجویی با معاونت فرهنگی و اجتماعی 

📣 معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند:

🔴 جلسه هماهنگی دبیران انجمن ها و کانون های دانشجویی با معاونت فرهنگی و اجتماعی 

 

⏰  زمان:  شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۲، سالن علامه حسن زاده آملی