جلسه معارفه دانشجويان ورودي بهمن ۹۳

 

 

 

به منظور آشنایی دانشجویان کارشناسی ورودی بهمن ۹۳ با دانشکده مهندسی عمران و برخورداری از راهنمایی اولیه، در تاریخ ۴/۱۲/۹۳ و ۵/۱۲/۹۳ از ساعت ۳۰/۱۱ الی ۳۰/۱۲ دو جلسه در سالن سمینار دانشکده و با حضور دانشجویان فوق الذکر، آقای دکتر غفارپور جهرمي رئیس  دانشکده ، آقای دکتر سلطانی معاون آموزشی و پژوهشی  دانشکده، آقای دکتر مالیان معاون فنی و دانشجویی دانشکده،  آقای دکتر عربی مدیر گروه نقشه برداری، آقای مهندس وثوق استاد راهنمای گروه عمران  و آقای دکتر حسینعلی استاد راهنمای گروه نقشه برداری  برگزار گردید. در پایان، مراسم با پذیرایی مختصر از حضار به پایان رسید.