برگزاری جلسه مشترک مابین دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و ستاد علوم شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

به گزارش دانشکده علوم انسانی در این جلسه که در روز یکشنبه دهم تیر ماه ۱۴۰۳ در دفتر آقای دکتر مهدوی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی برگزار گردید، آقایان دکتر طهماسبی پور، دکتر صلواتی، دکتر حمیدزاده و دکتر حاجی قاسمی به نمایندگی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و همچنین ۳ نفر از مسئولان سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان حضور داشتند. در این جلسه برنامه های آموزشی، ترویجی و پژوهشی دانشگاه در سال جاری ارائه شد و مسئولین ستاد، آمادگی خود را جهت حمایت مادی و معنوی از برنامه های دانشگاه در حوزه علوم شناختی اعلام کردند. همچنین مقرر شد برنامه ها در قالب پروپوزال و با راهنمایی آقای دکتر حمیدزاده در سامانه خدمت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بارگذاری گردد.