جلسه مسئولین و اساتید دانشکده با مسئولین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

در روز چهارشنبه جلسه ای با حضور مسئولین و اساتید دانشکده با مسئولین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در محل دفتر دانشکده مهندسی مکانیک برگزار شد

dsc_0061 dsc_0062