جلسه مسئولين دانشكده مهندسي مكانيك با معاونت محترم اداري و مالي

در روز یکشنبه مورخ ۹۸/۶/۳۱ جلسه ای با حضورریاست دانشکده مهندسی مکانیک دکتر علی گودرز، معاونان دانشکده، معاون محترم مالی و اداری دکتر اسماعیل پور , مدیر امور اداری و منابع انسانی دکتر ضمیر انوری، مدیر پشتیبانی و خدمات دکتر زعیم باشی و آقای حمیدی در محل دانشکده مهندسی مکانیک برگزار شد. در این جلسه دکتر علی گودرز به بیان مشکلات و مسائل مالی و اداری دانشکده در آغاز ترم جدید اشاره کردند و ابزار امیدواری نمودند که با همکاری و مساعدت معاون محترم مالی و اداری دانشگاه این مسائل مرتفع و زمینه آغاز هرچه بهتر ترم جدید و خدمت رسانی به دانشجویان فراهم شود.

دکتر اسماعیل پور نیز در این جلسه مواردی را جهت حل مسائل و مشکلات دانشکده در زمینه مالی و اداری را بیان نموده و قول همکاری در زمینه های مورد نظر را دادند

dsc_0052 1