جلسه رئیس دانشکده با همکاران بخش های کارگاهی و آزمایشگاهی

صبح روز سه شنبه مورخ ۱۲ آذر ماه جلسه ای با حضور دکتر علی گودرز رئیس دانشکده و دکتر رفاهی معاون فنی و دانشجویی با سرپرستان و همکاران شاغل در کارگاه ها و آزمایشگاه ها برگزار شد. در این جلسه دکتر علی گودرز بر ضرورت هر چه بهتر برگزار شدن دروس کارگاهی و آزمایشگاهی تاکید و همچنین برخی از مشکلات موجود در بخش کارگاه ها و آزمایشگاه ها را برای همکاران تشریح نمودند. در ادامه همکاران نیز نظرات و پیشنهادات خود را برای هرچه بهتر برگزار شدن دوره های کارگاهی ارائه نمودند.

dsc_0002 dsc_0003 dsc_0004