معاونت دانشجویی خبر داد

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از معاونت دانشجویی، جلسه تکریم از زحمات اعضای سابق و معرفی اعضای منتخب شورای صنفی دانشجویان ساعت ۱۵ روز سه شنبه تاریخ ۹۵/۹/۳۰در سالن شهید باهنر برگزار گردید در این جلسه جناب آقای دکتر طهماسبی پور معاون محترم دانشجویی ضمن قدر دانی از  برنامه ریزی انجام شده در راستای برگزاری مطلوب انتخابات شورای صنفی از زحمات و پیگیریهای جدی  شورای صنفی سابق قدر دانی کردند و به نقش موثر شورا در تعامل ،همفکری و همسویی دانشجویان و مسئولین تاکید نمودند در ادامه جناب آقای دکتر سلطانی مدیر محترم امور دانشجویی،با بیان اینکه گسترده ترین انتخابات دانشگاه با مشاركت بیش از ۲۰۰۰ دانشجو و ۱۰۰ نفر از عوامل اجرایی در دو مرحله با نظم و ترتیب برگزار گردید اظهار داشتند برگزاری شایسته انتخابات ،بواسطه همکاری صمیمانه کلیه همکاران اداری و دانشجویان محقق گردید که لازم است از کلیه حوزه های دانشگاه اعم از ،معاونین و مدیران روئسای محترم دانشكده ها،حراست،اعضای کمیته  های اجرایی و نظارت قدردانی نمایم. ایشان در ادامه ضمن تشکر از همکاری تنگاتنگ شورای صنفی سابق تاکید کردند  که اقدامات شورای صنفی بایستی به سمت و سوی نظاممند حرکت نماید در این راستا،مستند سازي وثبت سوابق ،تشکیل کمیته های مرتبط ،تعیین دبیر شورا،تشکیل منظم جلسات و پیگیری مطالبات در چارچوب آيين نامه و شيوه نامه اجرايي  مربوطه مورد انتظار است.. در ادامه جلسه جناب آقای کریمی دبیر محترم شورای صنفیسابق در سخنانی اعلام کردند که عملکرد شورا در قالب بوروشوری در دست تهیه است. ایشان از زحمات و همکاري بسیار صمیمی حوزه معاونت دانشجویی قدردانی و تاکید کردند که مدیران این حوزه همواره در کنار ما بوده و با صبرو پیگیری در خواستهای ما را تا حد ممکن بر اورده کردند.

در ادامه جلسه مدیران حوزه معاونت دانشجویی ضمن بیان شرح وظایف حوزه مدیریت خود ،خدمات و انتظارات متقابل را بیان کردند. در پایان جلسه با اهدای لوح تقدیر از زحمات اعضای سابق شورای صنفی قدردانی شد و احکام  اعضای جدید اهداء شد.