جلسه تودیع و معارفه معاونت آموزشی و پژوهشی

به منظور معرفی معاونت جدید آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم انسانی، جلسه ای با حضور اساتید و کارکنان در تاریخ۱۴/۱۱/۹۶ تشکیل شد. در این جلسه ریاست محترم دانشکده علوم انسانی سرکار خانم دکتر کاشانی ها طی حکمی سرپرستی معاونت آموزشی و پژوهشی خانم دکتر فاطمه خالوندی را به ایشان ابلاغ نموده و از زحمات معاونت پیشین سرکار خانم دکتر رحیمی تقدیر و تشکر بعمل آمد.