جلسه توجیهی ورودی های جدید

در روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۷/۱۰ جلسه توجیهی و خوش آمد گویی به ورودی های جدید کارشناسی ارشد رشته مکانیک ساخت و تولید در محل دانشکده مکانیک برگزار شد.  در این جلسه که با حضور  دکتر شاهقلی معاون آموزشی و پژوهشی و دکتر رفاهی معاون فنی و دانشجویی دانشکده برگزار شد ضمن خوش آمد گویی به دانشجویان موارد آموزشی مورد نیاز به دانشجویان اطلاع رسانی شد.

2 3 1