جلسه توجیهی در ارتباط با تعیین گرایش ورودی های مهندسی مکانیک ۹۶

جلسه توجیهی در ارتباط با تعیین گرایش ورودی های مهندسی مکانیک ۹۶

در روز شنبه ۲۵ آبان ماه جلسه توجیهی در ارتباط با تعیین گرایش ورودی‌های ۹۶ مهندسی مکانیک  در سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه از ساعت ۱۲٫۳۰ الی ۱۴ برگزار گردید. جلسه با توضیحات دکتر علی گودرز رئیس دانشکده آغاز شد و در ادامه دکتر شاهقلی معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده به ارائه توضیحاتی پیرامون موضع تعیین گرایش برای دانشجویان پرداخت. در این جلسه مدیران گروه های آموزشی جامدات، خودرو، سیالات و ساخت و تولید و همچنین جمعی از اساتید دانشکده نیز حضور داشتند. پایان بخش این مراسم جلسه پرسش و پاسخ پیرامون موضوع بود.

dsc_0172

dsc_0193

dsc_0188 dsc_0179dsc_0198dsc_0182 dsc_0181