جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود

جلسه توجیهی برای دانشجویان جدید الورود در تاریخ ۹۷/۱۲/۷ برگزار شد. در این جلسه قوانین آموزشی و نحوه گروه بندی دانشجویان بیان شد.

 

dsc_0079