معاونت دانشجویی دانشگاه خبر داد

جلسه تقدیر و تشکر

جلسه تقدیر و تشکر از پزشکان دانشگاه به مناسبت یکم شهریور سالروز ولادت بزرگ دانشمند و طبیب نامدار ایرانی،شیخ الرئیس ابوعلی سینا  و روز پزشک در مرکز بهداشت و مشاوره با حضور معاون دانشجویی دانشگاه و مدیران ادارات معاونت دانشجویی تشکیل و از مقام شامخ پزشکان و داندانپزشکان آن مرکز تجلیل به عمل آمد.

001 002 003 004 005