جلسه تبدیل وضعیت سرکار خانم دکتر سعیدی

جلسه تبدیل وضعیت سرکار خانم دکتر سعیدی در روز چهارشنبه مورخ ۳۱ شهریور از ساعت ۹:۱۵ در سالن کنفرانس با حضور اعضا کارگروه آقایان دکتر طهماسبی پور، دکتر نجاتی ، دکتر علوی و خانم ها دکتر رحیمی و دکتر مشکوه و آقای مهندس محمدی در سالن جلسات دانشکده و به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.طی آن کارهای پژوهشی و اجرایی خانم‌ دکتر مورد بررسی قرار گرفت و پرونده ایشان به دبیرخانه هیات جذب دانشگاه ارسال گردید.