جلسه بررسی نیازمندی های کارگاه ها و آزمایشگاه ها

جلسه کارگاه ها و آزمایشگاه ها با حضور آقای عمادی و دکتر رفاهی اسکوئی در مورخه ۶/۲/۹۹ تشکیل شد و موارد زیر مطرح گردید:

نیازمندی های کارگاه تاسیسات:

مشعل

روشنایی کارگاه

شیشه برای پنجره ها

اتصالات لوله کشی

دستگاه پرس لوله

دستگاه اتوی لوله های ۵ لایه

نیازمندی های کارگاه اتومکانیک:

خرید موتورهای جدید طبق سرفصل درسی

نیازمندی های کارگاه جوشکاری:

خالی کردن انبار جوش از وسایل غیر ضروری

خرید اقلام مورد نیاز برای احیاء دستگاه های جوش، شیلنگ گاز، اریفیس

نیازمندی های کارگاه ماشین ابزار:

رنگ آمیزی دفتر کارگاه و اتاق ها

آزمایشگاه ها:

تعویض حوضچه های آب داخل آزمایشگاه ها

جابجایی تابلوی هیدرولیک- آز ترمو به آز هیدرولیک