جلسه ارزیابی دستگاه های جوشکاری و تعمیرات آنها

باحضور جناب آقای مهندس سرخه ای از اساتید درس جوشکاری،  ارزیابی کلی از دستگاه های موجود در کارگاه جوشکاری انجام و همچنین تعویض و تعمیر برخی تجهیزات مصرفی آن انجام گرفت.
گفتنی است با این اقدامات انجام شده دانشکده مکانیک در آینده نزدیک بصورت تخصصی دوره های جوشکاری زیر پودری، جوشکاری تیگ و co2 را برگزار خواهد کرد.