جشن نکو داشت مقام معلم

دانشکده مهندسی مکانیک برگزار می کند

جشن نکوداشت مقام معلم

سخنران: دکتر سید بشیر حسینی

عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما

مدیر گروه علوم نوین رسانه

از داوران برنامه عصر جدید و متخصص رسانه

زمان: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۳/۳۰ سالن شهید طهرانی مقدم

به همراه تقدیر از اساتید و دانشجویان نمونه و برنامه های متنوع دیگر

img_20190425_115739_900