جشن تجلیل از مسابقات خوابگاهی اردیبهشت ۹۶

جشن تجلیل از مسابقات خوابگاهی اردیبهشت ۹۶ با حضور مدیران معاونت دانشجویی، ریاست دانشکده تربیت بدنی و همچنین با حضور چهره بر جسته بازیکن فوتبال تیم استقلال تهران آرش برهانی برگزار گردید .

در این مراسم از نفرات اول تا سوم مسابقات خوابگاهی تجلیل به عمل آمد.