معاون آموزشی دانشکده علوم پایه خبر داد

تقدیر از خدمات سرکار خانم ایجوی

مراسم تقدیر از خدمات سرکار خانم ایجوی به مناسبت بازنستگی ایشان با حضور مسئولین محترم دانشکده ،اساتید، همکاران و دانشجویان محترم  در تاریخ سه شنبه ۲۴ مهر ماه ۹۷ برگزار گردید

.