جدول مصاحبه چند برابر ظرفيت رشته هاي متمركز آزمون سراسري ۱۳۹۴

اعلام جدول انجام مصاحبه چند برابر ظرفيت رشته هاي متمركز آزمون سراسري سال ۱۳۹۴

بدينوسيله به پيوست جدول انجام مصاحبه چند برابر ظرفيت رشته هاي متمركز آزمون سراسري سال ۱۳۹۴ اعلام مي گردد. لازم به ذكر است داوطلبان عزيز مي بايست در زمان مراجعه مدارك زير را به همراه داشته باشند.

۱- سه قطع عكس  ۴ * ۳ تمام رخ پرسنلي كه جديدا” گرفته شده است .

۲- اصل و كپي كارت ملي .

۳- اصل و كپي شناسنامه .

۴- اصل و كپي گواهي ديپلم (سوم متوسطه) و ماقبل آن (دوم متوسطه).

۵- اصل و كپي گواهي يا ريز نمرات پيش دانشگاهي .

۶- اصل فيش واريزي به مبلغ دويست هزار ريال (۲۰۰۰۰۰) به حساب درآمدهاي اختصاصي دانشگاه (بانك تجارت – كد شعبه ۲۱۴۱ – شماره حساب۲۱۴۱۲۰۵۳۴) بابت تامين بخشي از هزينه مصاحبه و بررسي صلاحيت ها .

آدرس :

مسير۱- تهران – لويزان – خيابان شهيد شعبانلو – دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي  .

مسير ۲-  تهران – لويزان – شمال اتوبان امام علي (ع) – بعد از خروجي همت – خروجي شهيد جعفريان – دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائيمسير ۳-  تهران – بزرگراه صدر – بزرگراه  شهيد بابايي – خروجي لويزانجنب دانشگاه مالك اشتر – دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي .

فایل پیوست را از اینجا دانلود کنید