جایزه سفر ۲۰۲۰

این جایزه هزینه های سفر برای یک دانشجوی دکترا یا پسا دکتری برای شرکت در یک کنفرانس مربوط به ریاضی از ژانویه سال ۲۰۲۰ تا ژوئن ۲۰۲۱ را پشتیبانی می کند.  همچنین به برنده این جایزه  موارد زیر اهدا میشود:

(۱) ۸۰۰ فرانک سوئیس

(۲)  انتشار یک مقاله در مجله Axiom به صورت رایگان بدون داشتن مهلت مشخص

(۳) یک گواهی.

برای اطلاعات بیشتر وارد لینک زیر شوید:

https://www.mdpi.com/journal/Axioms/awards/795