جامعه اسلامی دانشجویان کمپین کمک به مناطق محروم با عنوان “مشق همدلی “را تشکیل داد

در تاریخ ۱۷ مرداد ۹۹ جامعه اسلامی دانشجویان کمپین تهیه بسته های لوازم التحریر و تبلت برای مناطق محروم کشور را تشکیل داد . هر ساله این تشکل دانشجویی با اعزام اعضای بومی خود در هر استان برنامه تدریس جهادی با عنوان “وتر” را برگزار می کرد . در سال جاری به دلیل شیوع کرونا امکان برگزاری ارئ.ی جهادی تدریس میسر نیست .