قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

اطلاعیه مهم در خصوص تعداد واحدهای اخذ شده در ترم 3961

*****************************************************

اطلاعیه در خصوص موارد مربوط به ترمیم (حذف و اضافه)

*****************************************************

اطلاعیه شماره 2 ثبت نام خوابگاه

*****************************************************

دستورالعمل تقاضای مهمانی در ترم 3961

*****************************************************

جدول شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 97-96

*****************************************************

اطلاعیه ثبت نام  خوابگاه های دانشجویی نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

*****************************************************

اطلاعيه تكدرس شهريور ۹۶

فرم درخواست امتحان تكدرس شهريور ۹۶

*****************************************************

تذکرات کلی در رابطه با ثبت نام ترم 3961

*****************************************************

راهنمای ثبت نام (انتخاب واحد) و ترمیم (حذف و اضافه) دانشجویان

*****************************************************

برنامه زمانبندی انتخاب واحد اینترنتی نیم سال اول سال 97-96

*****************************************************

تقویم آموزشی مصوب سال تحصیلی 96-97