ثبت نام (انتخاب واحد) ۳۹۶۲

توصیه های ترمیم

اطلاعیه امتحان تک درس بهمن ۹۶

اطلاعیه پذیرش و ثبت نام دانشجویان مهمان بهمن ۹۶

لطفا قبل ازاقدام به انتخاب واحد توصيه های مربوطه را به دقت مطالعه نماييد

برنامه زمانبندی ثبت نام (انتخاب واحد) نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶