اطلاعیه های آموزشی ترم مهر ۹۷

امتحان پایان ترم دروس مجازی

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی می رساند

زمان آزمون پایان ترم دروس مجازی به شرح زیر اعلام می گردد.

اخلاق حرفه ای معلم  روز شنبه  ۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۸-۱۰

آموزش کارآفرینی  روز یکشنبه  ۹۷/۱۰/۳۰   ساعت ۸-۱۰

****************************************

اطلاعیه ارزشیابی اساتید

قابل توجه دانشجویان کلیه مقاطع

ارزشیابی گروه های درسی نیمسال اول ۹۸-۹۷

زمان: ۱۷/۰۹/۹۷  تا  ۳۰/۰۹/۹۷

از طریق درگاه معاونت آموزشی portal.sru.ac.ir

******************************************

اطلاعیه حذف اضطراری دروس دوره کارشناسی نیم‌سال اول ۹۷-۹۸

***************************************************************

**

اطلاعیه حذف و اضافه

**************************

اطلاعیه مهم در خصوص تکمیل فرم نظر سنجی

************************

شرایط شرکت در امتحانات تک درس شهریور ۹۷ و نحوه درخواست
آن به شرح پیوست به اطلاع دانشجویا ن دوره کارشناسی می رسد.

فرم درخواست شرکت در امتحان تک درس دروس صلاحیت معلمی شهریور ۹۷

*****************************************

اطلاعیه مربوط به پذیرش و ثبت نام دانشجویان مهمان نیمسال اول ۹۸-۹۷

*******************************

برنامه‌ی زمان‌بندی انتخاب واحد اینترنتی نیم‌سال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷