اطلاعیه های آموزشی ترم مهر ۹۷

امتحان پايان ترم دروس مجازي

به اطلاع كليه دانشجويان كارشناسي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي مي رساند

زمان آزمون پايان ترم دروس مجازي به شرح زير اعلام مي گردد.

اخلاق حرفه اي معلم  روز شنبه  ۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۸-۱۰

آموزش كارآفريني  روز يكشنبه  ۹۷/۱۰/۳۰   ساعت ۸-۱۰

****************************************

اطلاعیه ارزشیابی اساتید

قابل توجه دانشجویان کلیه مقاطع

ارزشیابی گروه های درسی نیمسال اول ۹۸-۹۷

زمان: ۱۷/۰۹/۹۷  تا  ۳۰/۰۹/۹۷

از طریق درگاه معاونت آموزشی portal.sru.ac.ir

******************************************

اطلاعیه حذف اضطراری دروس دوره کارشناسی نیم‌سال اول ۹۷-۹۸

***************************************************************

**

اطلاعیه حذف و اضافه

**************************

اطلاعیه مهم در خصوص تکمیل فرم نظر سنجی

************************

شرایط شرکت در امتحانات تک درس شهریور ۹۷ و نحوه درخواست
آن به شرح پیوست به اطلاع دانشجویا ن دوره کارشناسی می رسد.

فرم درخواست شرکت در امتحان تک درس دروس صلاحیت معلمی شهریور ۹۷

*****************************************

اطلاعیه مربوط به پذیرش و ثبت نام دانشجویان مهمان نیمسال اول ۹۸-۹۷

*******************************

برنامه‌ی زمان‌بندي انتخاب واحد اينترنتي نيم‌سال اول سال تحصيلي ۹۸-۹۷