ثبت‌نام واکسیناسیون دانشجویان

به اطلاع آن دسته از دانشجویان عزیزی که تا به حال موفق به تزریق واکسیناسیون کوید ۱۹ نشدند، می رساند، سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا  فعال بوده و دانشجویان می توانند با مراجعه به سایت salamat.gov.ir  با ورود کد ملی، تاریخ تولد و شماره همراه نسبت به ثبت نام و انتخاب زمان و مکان تزریق واکسن اقدام نمایند.

شایان ذکر است پیرو اطلاعیه های قبلی معاونت دانشجویی، واکسیناسیون دانشجومعلمان همزمان با شروع واکسیناسیون فرهنگیان در سراسر کشور انجام پذیرفته و خوشبختانه اکثریت دانشجو معلمان هر دو مرحله  واکسن را دریافت نموده اند.