تولید محتوای آموزشی – فیلم آموزشی فیزیک پایه ۱

با توجه به شرایط پیش آمده حاصل از بیماری کووید ۱۹ و لزوم توجه به تدریس از راه دور، محتوای آموزشی درس فیزیک پایه ۱ توسط سرکار خانم دکتر مرضیه ندافان عضو محترم هیات علمی گروه فیزیک تدوین و در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه بارگذاری گردید. برای انجام این موضوع ۱۰ فصل از کتاب مبانی فیزیک جلد اول: مکانیک و گرما (نویسندگان: هالیدی، رزنیک و واکر) در ۱۰ ساعت فیلم آموزشی تولید گردید. در لینک زیر می توانید نمونه ای از فیلم آموزشی تولید شده را مشاهده نمایید. 

دانلود بخشی از فیلم آموزشی تولید شده