توضیح معاون اداری و مالی در خصوص همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی

به گزراش روابط عمومی دانشگاه، دکتر ایوب اسماعیل پور در خصوص روند پیشرفت طرح همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی گفت، همانطور که همکاران محترم مستحضر هستند، در لایحه حقوق سال جاری متاسفانه دقت لازم در نگارش آن انجام نشده است و با درج دانشگاه های وزارت علوم،این ابهام جاری می شود که سایر دانشگاه های وزراتخانه های دیگر مشول این لایحه نمی شوند، این در حالی است که با مراجعه به مجلس شورای اسلامی این موضوع به صراحت از سوی نمایندگان محترم نفی شده و تاکید بر اشتباه در نگارش و سهو قلم می باشد.

لذا با توجه به این موضوع برای احقاق حق اعضای هیات علمی دانشگاه های وابسته به وزرات خانه  ها می بایست از مجلس استفساریه اخذ می گردید و در همین راستا با تلاش مسئولین دانشگاه و حمایت وزیر محترم، این استفساریه تهیه و به مجلس ارائه گردید.

در مجلس شورای اسلامی نیز موضوع در کمیسیون بودجه مطرح و در آنجا ضمن تاکید بر انجام این کار مقرر می گردد کمیته ای از درون کمیسیون مربوطه موضوع را پیگیری نمایند. و لذا جهت پاسخ موضوع به معاونت قوانین مجلس ارجاع می گردد.

دکتر اسماعیل پور ادامه داد، همانطور که قبلاً نیز اعلام گردید انجام این کار قطعی است و همه مسئولین نیز برآن اتفاق نظر دارند، از طرفی عدم درج کلمات برای پژوهشگاه های وزارت علوم نیز مشگل ایجاد نموده است.

وی افزود، دانشگاه با معرفی نماینده ایی به مجلس شورای اسلامی، پیگیری مستمر در این خصوص  را تا حصول نتیجه ادامه خواهد داد، و هم اکنون بنا بر اطلاع واصله ا زآنجاییکه مقرر است که این استفساریه توسط معاونت قوانین پاسخ داده شود، که به نظر می رسد ان شاالله در هفته های آتی این امرنیز محقق گردد.

معاون اداری و مالی دانشگاه د رادامه با اشاره به اینکه دانشگاه از ابتدای ایلاغ بودجه پیگیر این حق همکاران بوده است با اشاره به تصویب این موضوع در هیات امنا دانشگاه، گفت: بدیهی است در صورت دریافت هرنوع خبراین معاونت همکاران معزز را از این موضوع مطلع خواهد نمود.