توسط هیات رییسه دانشکده علوم انسانی

kargar1

همزمان با روز جهانی کارگر اعضا هیات رییسه دانشکده علوم انسانی به نمایندگی از اساتید و پرسنل دانشکده از زحمات همکاران خدماتی  تقدیر نمودند .