توسط معاونت آموزشی دانشکده علوم انسانی و کارشناسان دوره های نیمه حضوری انجام شد

معاونت آموزشی دانشکده علوم انسانی و کارشناسان آموزشی دوره های نیمه حضوری دانشکده به مدت یک هفته در دهه سوم آبان ۹۴ به ثبت نام دانشجویان دوره های نیمه حضوری دانشکده که در بهمن ۹۴ آغاز به تحصیل خواهند کرد نمودند.

برای نیمسال دوم (بهمن ۱۳۹۴ ) جمعا ۴۳۰ دانشجوی  نیمه حضوری در رشته های علوم اجتماعی، امور تربیتی و آموزش دینی و عربی در دانشکده علوم انسانی پذیرفته شده اند

کلاس های این دانشجویان در روزهای پنجشنبه از بهمن ۱۳۹۴ دایر خواهد بود. اطلاعات تکمیلی در مورد برنامه کلاسی از طریق پورتال آموزشی به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.