توسط دانشکده علوم انسانی برکزار می گردد

آزمون های پایانی نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴ در دانشکده علوم انسانی و سالن امتحانات دانشگاه از نیمه دوم خرداد ۹۵ در حال برگزاری است. این آزمون ها شامل دروس تخصصی دانشکده علوم انسانی (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری)، دروس عمومی (فارسی، زبان، مجموعه معارف) و صلاحیت معلمی  می باشد که در ایام هفته از شنبه تا چهارشنبه برگزار می گردد. علاوه براین کلیه آزمون های دوره های نیمه حضوری دانشکده در روزهای پنجشنبه و جمعه با حضور همکاران زحمتکش دانشکده علوم انسانی در سالن امتحانات دانشگاه برگزار می گردد. در این نیمسال جمعاً ۱۳ هزار نفر آزمون توسط آموزش دانشکده علوم انسانی برگزار می شود.