توسط دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي صورت گرفت

دومين همایش ملی معماري و شهر پايدار توسط دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي و با استقبال خوب پژوهشگران، متخصصان و فعالان عرصه معماري کشور برگزار گردید

در آئین افتتاحیه این همایش آقای دکتر سعید علیائی معاون پژوهش و فناوری ضمن خیر مقدم به مهمانان و مدعوین گرامی به نقش و اهمیت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به عنوان یکی از فعالان عرصه پژوهش  کشور اشاره نموده و از برگزاري چندين همايش در هفته  جاري خبر دادند. پس از سخنرانی ایشان جناب آقاي دكتر جمال الدين مهدي نژاد دبیر علمی همایش به ایراد سخنرانی پرداختند. ایشان نیز ضمن خیر مقدم به مهمانان به ارائه سخنرانی در خصوص مفهوم توسعه شهر پايدار و سبز پرداختند. در ادامه نیز آقای دكتر سيد امير منصوري استاديار گروه منظر دانشگاه تهران و مدير مسئول مجله علمي پژوهشي باغ نظر به سخنراني در خصوص منظر شهري و ارائه مقاله به عنوان سخنران كليدي پرداختند.

در ادامه برنامه های عصرگاهی دومين  همایش ملی معماري و شهر پايدار به نشست های تخصصی صاحب نظران این حوزه اختصاص یافت. پس از پایان این نشست، از آرم جديد دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي رو نمايي گرديد و از محققين با اهدا لوح يادبود تقدير و تشكر به عمل آمد و مراسم با گرفتن عكس يادگاري جمعي پایان يافت.

DSC02838