توسط دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق انجام شد

دفاع نخستین پایان نامه کارشناسی ارشد مشترک دانشگاه شهید رجائی و دانشگاه نورتمبریای نیوکاسل انگلستان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از رئیس دانشکده مهندسی برق، نخستین پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشترک دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه نورتمبریای نیوکاسل انگلستان در تاریخ ۲ اسفند با حضور داور خارجی دکتر ترابی از دانشگاه شهید بهشتی و داور داخلی دکتر گران دفاع شد. این پایان‌نامه با موضوع “بهبود مدولاسیون OFDM و عملکرد شبکه‌های سلولی در مخابرات نور مرئی برای یک محیط بسته” با راهنمایی دکترعلیائی از دانشگاه شهید رجایی و دکتر ذبیح قاسملویی از دانشگاه نورتمبریا توسط  فرزانه ابراهیمی، دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک انجام شد. در این پایان‌نامه برای حل مسئله PAPR بالا در مدولاسیون O-OFDM که موجب اعوجاج شدیدی می‌شود، طرح پیوندی O-OFDM-PTM معرفی و بررسی شده است. در این طرح سیگنال O-OFDM به فرمت دیجیتال که حالتی ایده‌آل برای کلید زنی دیود نورانی است، تبدیل می‌شود.