توسط بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور؛ کنفرانس بین‌المللی معماری مکتب امنیت در جمهوری اسلامی و تدوین دکترین امنیتی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌شود

ه گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، محورهای اصلی دریافت آثار پژوهشگران شامل مکتب امنیت در جمهوری اسلامی، دکترین‌ها و اموزه های امنیتی و دفاعی مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران، معنا شناسی و انسان شناسی امنیت، امنیت انسانی و تروریسم در دیدگاه مکتب امنیتی، ارزش شناسی امنیت و دفاع در دکترین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، امنیت انسانی و تروریسم در دکترین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و جایگاه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و نقش ایشان درمکتب امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
زمان برگزاری این کنفرانس بهمن ماه سال ۱۳۹۹ و مهلت ارسال آثار ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹ است.

  • منبع اصلی خبر

     

    دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه  شهید رجایی

    کد خبر:۹۹۰۳۲۲۰۵