توزیع احکام کارگزینی با اعمال ضرایب افزایشی برای اعضا هیات علمی و غیرهیات علمی

🔹 دکتر اسماعیل پور، معاون اداری و مالی دانشگاه، با اشاره به اخذ مجوزهای لازم از مراجع مربوطه، از صدور و توزیع احکام کارگزینی جدید با اعمال ضرایب افزایش فوق العاده جذب اعضای هیات علمی و فوق العاده شغل، فوق العاده جذب و فوق العاده ویژه اعضای غیرهیات علمی خبر داد.

🔹 وی با اشاره به پیگیری های صورت گرفته برای اخذ استعلامات و مجوزهای لازم افزود که طی امروز و چند روز آینده این احکام بین همکاران محترم (اساتید و کارکنان) توزیع خواهد شد.

🔹 همچنین معاون اداری و مالی دانشگاه از پرداخت معوقات مربوط به صدور این احکام در صورت تامین اعتبار لازم خبر داد.