توافق همکاری با شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران

به گزارش معاونت پژوهش و فناوری، و به نقل از دکتر حسن زرنوشه فراهانی سرپرست اداره انتشارات دانشگاه، در جلسه ای که در تاریخ ۲ تیر ۱۴۰۳ در شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران برگزار شد، توافق همکاری مشترک میان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران به عمل آمد.

این جلسه با حضور آقایان دکتر قربانی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه؛ دکتر زرنوشه، سرپرست اداره انتشارات دانشگاه؛ مهندس موسوی کیانی، رئیس شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران و دکتر علی رحیمی، معاون شرکت، برگزار گردید. در این نشست مقرر شد دانشگاه از ظرفیت‌های متعدد و به روز شرکت برای انتشار محصولات علمی خود بهره گیرد.

در حاشیه این جلسه نیز، از خط تولید پیشرفته شرکت، بازدید به عمل آمد و مسئولان دانشگاه با فرآیند چاپ و نشر کتاب‌های درسی آشنایی پیدا کردند. شایان ذکر است، آقای مهندس موسوی کیانی، در دهه ۶۰، ریاست دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی را بر عهده داشته اند.

 

معاونت پژوهش و فناوری

کدخبر ۰۳۰۴۰۳۰۱