تمدید زمان ثبت نام بورسیه تحصیلی کشور روسیه

بنا به اعلام رسمی رایزن محترم علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در روسیه، زمان ثبت نام جهت پذیرش اولیه بورسیه تحصیلی کشور روسیه تا تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹ تمدید گردید.

سامانه روسیه

future-in-russia.com

سامانه سجاد

Portal.saorg.ir

 

 

دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه  شهید رجایی

کد خبر:۹۹۰۳۱۷۰۳