تمدید زمان ثبت نام بورسیه تحصیلی کشور روسیه تا ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

بنا به اعلام رسمی رایزن محترم علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در روسیه، زمان ثبت نام جهت پذیرش اولیه بورسیه تحصیلی کشور روسیه تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ تمدید گردید.