آقاي حاج قاسمي اعلام كرد:

ثبت نام سي و  يكمين جشنواره سراسري مسابقات قرآن و عترت تا روز جمعه ۳۰ بهمن تمديد گرديد. آقاي حاج قاسمي رئيس اداره فرهنگي واجتماعي اعلام نمود كه دانشجويان مي توانند به منظور ثبت نام در اين رويداد ملي دانشگاهي واژه قرآن را به شماره ۱۰۰۰۸۹۲۲۹۷۹۰۰۰ پيامك نمايند.55287