تقسیم کار ملی در بحث آموزش های مهارتی یک ضرورت است

ه گزارش  روابط عمومی وزارت علوم، دکتر پیمان صالحی روز دوشنبه در «همایش ملی مهارت افزایی، هدایت شغلی و صلاحیت حرفه‌ای در آموزش عالی کشور» در مرکز همایش‌های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: ۵۰ مرکز هدایت شغلی در دانشگاه‌ها ایجاد و طی سال گذشته هشت هزار دوره مهارت افزایی با حضور ۳۲۸ هزار دانشجو برگزار شده است‌

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت:در مورد آموزش مهارتی نهادهای مختلف سیاستگذار در کشور وجود دارند و این نهادها باید با هم به هماهنگی و تعامل بهتری برسند.

وی به ذکر گزارشی از فعالیت های معاونت پژوهشی وزارت علوم پرداخت و گفت: این موضوع در مورد دانشجویان مطرح است که انگیزه های فرد از ورود به آموزش عالی چیست؟ شغل، مدرک و موارد دیگر. وظیفه ما در وزارت علوم هم افزایی، جهت دهی و هدایت شغلی افراد به سمت کسب شغلی است که در راستای توانایی، علاقه مندی آنها و اولویت های کشور باشد تا در آینده بهتر فعالیت کنند.

دبیرکل شورای عالی عتف به موضوع ایجاد ارتباط درست در آموزش عالی میان دو نظام دانشگاهی و نظام مهارتی اشاره کرد و افزود: ارتباط بین این دو نظام زمانی محقق می شود که تمام بازیگران این حوزه را بشناسیم و با استفاده از اهرم های قانونی آنها را با هم هماهنگ کنیم.

وی بر وظیفه قانونی وزارتخانه اشاره کرد و گفت: همه باید بدانیم قانون چه وظیفه ای برای ما تعیین کرده است و اگر ندانیم کشور را عقب می اندازیم. اینکه موضوع مهارت آموزی و مهارت افزایی یک روز در وزارت علوم، روز دیگر در وزارت کار یا سازمان های دیگر باشد، موجب پیش نرفتن کار می شود؛ بنابراین باید از انشقاق جلوگیری کنیم.

کنگره ملی آموزش مهارت‌محور ۵ تیر برگزار می‌شود

وی یادآور شد: باید قانون، ظرفیت ها و بروندادها را مشخص و نهادها را همگرا کنیم. برای این هدف کنگره ملی آموزش مهارت محور و هدفمند را در روز پنجم تیر با حضور همه نهادهای مسئول و سیاست گذار با هدف نتیجه گیری کلی برگزار می کنیم.

دبیرکل شورای عالی عتف ادامه داد: از سال ۱۳۹۹ شورای مهارت افزایی و صلاحیت حرفه ای دانش آموختگان وزارت علوم را داریم که رییس آن وزیر علوم است‌ و ظرفیت خوبی برای توسعه مهارت های آموزش عالی دارد.

وی گفت: اقدام دیگر تقسیم اولویت های مهارت افزایی و صلاحیت حرفه ای بین بازیگران این عرصه است. معاونت آموزشی وزارت علوم، مرکز تحقیقات سیاست علمی و معاونت پژوهشی تقسیم کار کردند تا از موازی کاری جلوگیری شود.

ایجاد مراکز هدایت شغلی در ۵۰ دانشگاه

استاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: در حوزه مهارت افزایی در ۵۰ دانشگاه کشور مراکز هدایت شغلی تخصصی داریم که وظیفه آنها خدمات کاریابی، بیمه و غیره است. همچنین در سال ۱۴۰۱ حدود هشت هزار دوره مهارت افزایی برگزار کردیم که ۳۲۸ هزار دانشجو در این دوره ها شرکت کردند. یکی از موارد مهم، مستندسازی است و مدیران باید هر ساله تجربیات خود را ثبت و منتقل کنند.

صالحی در مورد گزارش های پایش اشتغال دانش آموختگان نیز گفت: این گزارش ها در موسسه پژوهش و برنامه ریزی و سازمان امور دانشجویان با روش شناسی خاصی تدوین و به صورت دوره ای منتشر می شود.

معاون پژوهشی وزیر علوم اظهار داشت: در کشور کارهای زیادی انجام شده و نظام جامع مهارت بر اساس تحقیقات ما بر اساس نظام اطلاعات بازار کار و نظام صلاحیت حرفه ای قابل اجرا است. اما برای تحقق آن باید تقسیم کار ملی کنیم؛ اکنون وضعیت اینطور نیست و هر نهادی کار خودش را انجام می دهد. باید موازی کاری ها را برطرف کنیم.

منبع اصلی خبر

معاونت پژوهش و فناوری

۰۲۰۳۰۹۰۲