تقدیر از کارمندان نمونه دانشگاه در سال ۹۹

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، روز دوشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹ در حاشیه جلسه شورای دانشگاه، از کارمندان نمونه سال جاری تقدیر به عمل آمد. اسامی ایشان به شرح ذیل می باشد:

حوزه ریاست

 • آقای مهدی زینلی

حوزه حراست

 • آقای علی نجفی
 • آقای حسن نقدی

معاونت اداری و مالی

 • آقای علی نظر زاده
 • سر کار خانم سیما آذر نیک
 • سر کار خانم فاطمه نیازی
 • آقای اصغر سیر
 • آقای محمود دهباشی
 • آقای نادر حسینی
 • آقای غلامحسن حمیدی

معاونت دانشجویی

 • آقای غلامرضا داعی
 • سر کار خانم طیبه مرادی پور
 • آقای حمید رضا مسعودی

معاونت آموزشی

 • آقای ابراهیم محمدی مزرعه شاهی
 • آقای امیر هوشنگ دهکانی
 • آقای محمود درویشی

معاونت پژوهشی

 • سر کار خانم انسیه باغبانی
 • سرکار خانم بدری کیایی

معاونت فرهنگی

 • آقای حمیدرضا شاه حسینی

 دانشکده برق

 • سرکار خانم تکتم السادات فریمانه ای

دانشکده کامپیوتر

 • آقای محمد محمد علی کاظمی

دانشکده عمران

 • سرکار خانم مهشید ایرانی شمیرانی

دانشکده معماری

 • آقای سید علی اکبر قریشی

 دانشکده مکانیک

 • آقای حیدر رمضانی

 دانشکده علوم پایه

 • سرکار خانم سحر موحد دانش

دانشکده علوم انسانی

 • آقای ماجد صدقی

 دانشکده تربیت بدنی

 • آقای حسن رحیم پور

دانشکده فن آوری و مواد

 • آقای محمد جابری عربلو