تقدیر از معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

در نشست هیات رئیسه دانشگاه از زحمات آقای حجت الاسلام فتحی تقدیر و تشکر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در حاشیه دهمین نشست هیات رئیسه دانشگاه در سال ۹۹ که در روز دوشنبه ۱۹ خردادماه در سالن جلسات حوزه ریاست برگزار شد، از زحمات آقای حجت الاسلام فتحی در دوران مسئولیت ایشان به عنوان معاونت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تقدیر شد.

شایان ذکر است ایشان مسئولیت جدیدی در نهاد مرکزی را عهده دار شده اند.