تقدیر از دانشجویان برتر تیم اجرایی کنفرانس افسک

از دانشجویان برتر تیم اجرایی کنفرانس افسک در سالن کنفرانس دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر با حضور اساتید دانشکده تقدیر به عمل آمد.

photo_2017-12-23_02-18-49 photo_2017-12-23_02-18-52 photo_2017-12-23_02-18-54 photo_2017-12-23_02-19-01 photo_2017-12-23_02-19-11