تقدیر از اساتید و دانشجویان برگزیده هفته ملی پژوهش و فناوری سال ۹۹

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از معاون پژوهش و فناوری، روز دوشنبه ۱ دی ماه ۱۳۹۹ در حاشیه جلسه شورای دانشگاه، از برگزیدگان هفته پژوهش و فناوری سال ۹۹ تقدیر به عمل آمد.

دکتر شمس اسفندآبادی با اشاره به برگزاری مراسم رسمی هفته پژوهش و فناوری به صورت برخط (آنلاین) افزود: با عنایت به دستورالعمل های ابلاغی، این مراسم با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی بعدازظهر روز دوشنبه یکم دی ماه در سالن شهید باهنر دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم که با حضور رئیس محترم دانشگاه و اعضای شورای دانشگاه برگزار گردید، با تقدیم تندیس و لوح تقدیر از برترین های پژوهش و فناوری دانشگاه در سال ۱۳۹۹ تقدیر شد. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، اسامی برگزیدگان را به شرح زیر معرفی نمود:

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان نام دانشکده
۱ آقای دکتر سعید علیائی رتبه نخست پژوهشگر و فناور برتر کشوری آ.پ. دانشکده مهندسی برق
۲ آقای دکتر فرامرز آشنای قاسمی نشان درجه ۱ پژوهش دانشگاه شهید رجائی دانشکده مهندسی مکانیک
آقای دکتر اسماعیل ضرغامی نشان درجه ۱ پژوهش دانشگاه شهید رجائی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
۳ آقای دکتر مهدی نیک عمل سرآمد علمی کشور دانشکده علوم پایه
۴ آقای دکتر جمال الدین مهدی­نژاد پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۹ دانشگاه دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
آقای دکتر مجتبی قربانی پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۹ دانشگاه دانشکده علوم پایه
آقای دکتر نصور باقری پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۹ دانشگاه دانشکده مهندسی برق
۵ آقای دکتر وهاب نکوکار پژوهشگر شایسته تقدیر  سال  ۱۳۹۹ دانشگاه دانشکده مهندسی برق
آقای دکتر مجید شاه­قلی پژوهشگر شایسته تقدیر  سال  ۱۳۹۹ دانشگاه دانشکده مهندسی مکانیک
خانم دکتر معصومه صفخانی پژوهشگر شایسته تقدیر  سال  ۱۳۹۹ دانشگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر
خانم دکتر رویا مجیدی پژوهشگر شایسته تقدیر  سال  ۱۳۹۹ دانشگاه دانشکده علوم پایه
آقای دکتر حمیدرضا عظمتی پژوهشگر شایسته تقدیر  سال  ۱۳۹۹ دانشگاه دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
خانم دکتر فریده حمیدی پژوهشگر شایسته تقدیر  سال  ۱۳۹۹ دانشگاه دانشکده علوم انسانی
خانم دکتر فرشته شهیدی پژوهشگر شایسته تقدیر  سال  ۱۳۹۹ دانشگاه دانشکده علوم ورزشی
آقای دکتر موسی مظلوم پژوهشگر شایسته تقدیر  سال  ۱۳۹۹ دانشگاه دانشکده مهندسی عمران
آقای دکتر سید محمود فاطمی پژوهشگر شایسته تقدیر  سال  ۱۳۹۹ دانشگاه دانشکده مهندسی مواد و علوم بین رشته ای
۶ آقای دکتر سروش پرویزی پژوهشگر شاخص (پژوهشگر با فعالیتهای پژوهشی شاخص) دانشکده مهندسی مواد و علوم بین رشته ای
۷ آقای دکتر مجید کاشف

آقای دکتر غلامرضا لطفی

خانم دکتر فرشته شهیدی

آقای دکتر مجید صالح­پور

آقای دکتر هادی صمدی

خانم دکتر معصومه بقائیان

طرح پژوهشی برتر دانشکده علوم ورزشی
۸ آقای دکتر حسن جعفری

آقای دکتر فرامرز آشنای قاسمی

طرح فناورانه برتر دانشکده مهندسی  مواد و علوم بین رشته ای

دانشکده مهندسی مکانیک

۹ آقای دکتر محمدعلی ارجمند استاد برتر شاهد و ایثارگر دانشکده مهندسی عمران
۱۰ خانم دکتر نسیم حسنی محقق برتر دوره پسا دکتری پژوهشکده فناوری­ های نوین
خانم درسا فتوره چی دانشجوی برتر پژوهشگر (دکتری) دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
آقای سینا کمالی تبریزی دانشجوی برتر پژوهشگر (دکتری) دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
خانم سعیده اسدی دانشجوی برتر پژوهشگر (دکتری) دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
آقای حبیب قاسمی جونقانی دانشجوی برتر پژوهشگر (دکتری) دانشکده مهندسی عمران
خانم مینا رجبی پارسا دانشجوی برتر پژوهشگر (دکتری) دانشکده علوم پایه
آقای سجاد میرزا احمدی دانشجوی برتر پژوهشگر (کارشناسی ارشد) دانشکده مهندسی عمران
۱۱ نشریه فناوری آموزش نشریه برتر
۱۲ خانم فروغ سالاریه کارشناس پژوهشی برتر مدیریت امور پژوهشی
آقای حسن احمدی کارشناس پژوهشی برتر دانشکده مهندسی مکانیک
۱۳ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشکده پژوهشی برتر