تقدیر از برگزیدگان مسابقات ورزشی در سراهای دانشجویی

به گزارش اداره تربیت بدنی، تقدیر از برگزیدگان مسابقات ورزشی گرامی داشت سراهای دانشجویی در سرای دانشجویی حافظ با حضور اعضای هیات رییسه و مسولین دانشگاه در روز شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ انجام شد.