تقدیر از اعضای هیات علمی بازنشسته

تقدیر از اعضای هیات علمی بازنشسته

طی مراسم در جلسه شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده از اساتید و اعضای هیات علمی گروه آموزشی عمران و گروه آموزشی نقشه برداری که در مهرماه سال جاری به افتخار بازنشستگی رسیدند، تقدیر و تشکر گردید. در این مراسم آقای مهندس کریم جهان آراء عضو هیات علمی گروه آموزشی سازه و زلزله و آقای مهندس نادر افشاری عضو هیات علمی گروه آموزشی نقشه برداری با بیان خاطرات خود از دوران خدمت خود پرداختند. در پایان مراسم در حضور اعضای شورای دانشکده شامل رئیس دانشکده، معاونان دانشکده و مدیران محترم گروه آموزشی، با اهدای لوح سپاس از طرف ریاست محترم دانشگاه، از زحمات و تلاشهای آنان در طول بیش از ۳۰ سال خدمت تقدیر شد.

dsc05752