تقدير از كارمند نمونه دانشكده مهندسي عمران

تقدير از كارمند نمونه دانشكده مهندسي عمران

در مراسم بزرگداشت هفته دولت كه روز سه شنبه مورخ ۱۳ شهريورماه در سالن شهيد تهراني مقدم برگزار شد، از اقاي اسماعيل احمدي بعنوان كارمند نمونه دانشگاه تقدير و تشكر گرديد. اين دانشكده ضمن تشكر از همكاري ايشان در انجام وظايف، آرزوي موفقت و سلامتي را در سايه الطاف الهي آرزو دارد.

6a5a6811