دانشکده مهندسی عمران خبر داد

تقدير از عوامل اجرايي همايش ملي مستندنگاري ميراث فرهنگي و طبيعي

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از دانشکده مهندسی عمران، به منظور تجليل و تقدير از زحمات عوامل اجرايي نخستين همايش ملي  مستندنگاري ميراث فرهنگي و طبيعي، جلسه اي با حضور هيات رئيسه دانشكده و دبير همايش در سالن اجتماعات حوزه معاونت فرهنگي دانشگاه برگزار گرديد. در اين مراسم از زحمات اساتيد، همكاران و دانشجويان در برگزاري اين همايش موفق با اهداي لوح تقدير سپاسگذاري گرديد. در اين مراسم دكتر غفارپور جهرمي رئيس دانشكده مهندسي عمران و همچنين دكتر ماليان دبير همايش، گزارشي از موفقيت ها و دستاوردهاي اين همايش به حاضران ارائه نمودند.

در اين جلسه همچنين از دانشجويان انجمن علمي نقشه برداري كه در مسابقات ملي ژئوليگ موفق به كسب مقام شدند نيز با حضور آقاي دكتر روش احمدي، معاون فرهنگي و اجتماعی دانشگاه تقدير به عمل آمد.

img-20180523-wa0003