دانشکده مهندسی عمران خبر داد

تقدير از عوامل اجرايي برگزاري دومين همايش روز جهاني GIS

نظر به برگزاري موفقيت اميز دومين همايش بزرگداشت روز جهاني سامانه اطلاعات مكاني (GIS Day) در جلسه شوراي آموزشي و پژوهشي دانشكده از زحمات آقاي دكتر فرهاد حسينعلي بعنوان دبير همايش و آقاي دكتر سعيد بهزادي بعنوان دبير علمي و اجرايي همايش با اهداي لوح سپاس تقدير و تشكر گرديد.

img-20181126-wa0007