تقدير از اساتيد دانشكده مهندسي عمران در مراسم بزرگداشت مقام شامخ معلم

تقدير از اساتيد دانشكده مهندسي عمران در مراسم بزرگداشت مقام شامخ معلم
معلم و استاد فرهيخته جناب آقاي دكتر سيد محمدرضا مرتضوي
معلم و استاد فرهيخته جناب آقاي دكتر ابوالفضل سلطاني
كشور وامدار همه استاداني است كه به حق چراغ هدايت، بشريت را به تاسي از پيامبر اعظم روشن و فروزان نگاه داشته اند. با فرا رسيدن سالروز شهادت استاد شهيد مرتضي مطهري و روز سترگ معلم، فرصت را مغتنم شمرده بدينوسيله انتخاب شايسته شما را به عنوان استاد نمونه دانشكده مهندسي عمران تبريك عرض نموده و توفيقات روز افزون شما را در تمامي مراحل علمي و زندگي از خداوند منان خواستاريم .

اساتيد، كاركنان و دانشجويان دانشكده مهندسي عمران

00

1

2