تغییر ساعت برگزاری آزمون های بازه زماني ۲۵ خرداد لغایت ۷ تیر ۱۴۰۱

به اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی می ­رساند: پیرو مصوبه هیأت محترم وزیران، مبنی بر لزوم تغییر ساعت آزمون های دانشگاه، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، پس از دريافت پيشنهادهاي اساتيد، دانشجويان و مديران، به منظور تسهیل در تردد دانشجویاني که در بازه زماني ۲۵ خرداد الی ۷ تیرماه آزمون دارند، ساعات برگزاری تمامی آزمون­ های نوبت اول و دوم را جابجا کرد.

بر این اساس، آزمون دروس عمومی به نوبت اول (۹:۱۵-۷:۱۵) و دروس تخصصی به نوبت دوم (۱۱:۳۰-۹:۳۰) منتقل شده است. لذا زمان آزمون­ دروس عمومی، برای هر دو بازه آزمون، به صورت زیر اعلام می­ شود:

 

نام درس تاریخ امتحان در بازه اول (۲۵ خرداد-۷ تیرماه) زمان آزمون

(پس از جابجايي)

تاریخ امتحان در بازه دوم (۱۲-۲۶ تیرماه) زمان آزمون
انقلاب اسلامی ۱۴۰۱/۴/۵ نوبت اول ۱۴۰۱/۴/۲۵ نوبت دوم
دفاع مقدس ۱۴۰۱/۴/۸ ۲ بعدازظهر ۱۴۰۱/۴/۱۴ ۲  بعداز ظهر
اندیشه ۲ ۱۴۰۱/۴/۶ نوبت اول ۱۴۰۱/۴/۱۵ نوبت دوم
دانش خانواده ۱۴۰۱/۴/۷ نوبت اول ۱۴۰۱/۴/۲۲ نوبت دوم
تفسیر موضوعی قرآن ۱۴۰۱/۴/۱ نوبت اول ۱۴۰۱/۴/۲۶ نوبت دوم
آیین زندگی ۱۴۰۱/۴/۴ نوبت اول ۱۴۰۱/۴/۱۸ نوبت دوم
ارزشیابی ۱۴۰۱/۳/۳۰ نوبت سوم ۱۴۰۱/۴/۱۲ نوبت سوم
تاریخ اسلام ۱۴۰۱/۳/۳۱ نوبت اول ۱۴۰۱/۴/۲۰ نوبت دوم